ETI Предохранитель S2UQ2/110/125A/690V gR (200kA) (арт.4724115)