ETI Предохранитель S2UQ2/110/200A/690V gR (200kA) (арт.4724117)