ETI Предохранитель S2UQ2/110/250A/690V gR (200kA) (арт.4724119)