ETI Предохранитель S2UQ2/110/315A/690V gR (200kA) (арт.4724121)