ETI Предохранитель S2UQ2/110/350A/690V gR (200kA) (арт.4724122)