ETI Предохранитель S3MUQ01/110/1000A/1000V aR (200kA) (арт.4305732)