ETI Предохранитель S3MUQ01/110/1000A/690V aR (200kA) (арт.4395732)