ETI Предохранитель S3MUQ01/110/1250A/690V aR (200kA) (арт.4395733)