ETI Предохранитель S3MUQ01/110/630A/1000V aR (200kA) (арт.4305728)