ETI Предохранитель S3MUQ01/80/1000A/690V aR (200kA) (арт.4385732)