ETI Предохранитель S3MUQ01/80/1400A/690V aR (200kA) (арт.4745735)