ETI Предохранитель S3MUQ02/110/1400A/690V aR (200kA) (арт.4745734)