ETI Предохранитель S3UQ01/110/1250A/690V aR (200kA) (арт.4395133)