ETI Предохранитель S3UQ01/110/500A/1000V aR (200kA) (арт.4305126)