ETI Предохранитель S3UQ01/110/630A/690V aR (200kA) (арт.4395128)