ETI Предохранитель S3UQ01/110/710A/690V aR (200kA) (арт.4395129)