ETI Предохранитель S3UQ01/110/800A/1000V aR (200kA) (арт.4305130)