ETI Предохранитель S3UQ01/80/1250A/690V aR (200kA) (арт.4385133)