ETI Предохранитель S3UQ01/80/710A/690V aR (200kA) (арт.4385129)