ETI Предохранитель S3UQ2/110/350A/690V gR (200kA) (арт.4725122)