ETI Предохранитель S3UQ2/110/400A/690V gR (200kA) (арт.4725123)