ETI Предохранитель S3UQ2/110/500A/690V gR (200kA) (арт.4725126)