ETI Предохранитель S3UQ2/110/630A/690V gR (200kA) (арт.4725128)