ETI Предохранитель S4UQ2/1000A/500V gR (200kA) (арт.4716132)