ETI Предохранитель S4UQ2/1250A/500V gR (200kA) (арт.4716133)