ETI Предохранитель S4UQ2/800A/500V gR (200kA) (арт.4716130)