ETI Предохранитель G1UQ01/315A/690V aR (200 kA) (арт.4373521)