ETI Предохранитель G1UQ01/63A/1000V aR (200 kA) (арт.4303512)