ETI Предохранитель G1UQ2/63A/500V gR (200 kA) (арт.4713512)