ETI Предохранитель G2MUQ01/500A/690V aR (200 kA) (арт.4374626)