ETI Предохранитель G2MUQ02/1000A/690V aR (200 kA) (арт.4744632)