ETI Предохранитель G2UQ01/350A/1000V aR (200 kA) (арт.4304522)