ETI Предохранитель G2UQ01/630A/690V aR (200 kA) (арт.4374528)