ETI Предохранитель G3MUQ01/800A/1000V aR (200 kA) (арт.4305630)