ETI Предохранитель G3MUQ01/800A/690V aR (200 kA) (арт.4375630)