ETI Предохранитель G3UQ01/500A/1000V aR (200 kA) (арт.4305526)