ETI Предохранитель G3UQ01/800A/1000V aR (200 kA) (арт.4305530)