ETI Предохранитель NV/NH 1 I KOMBI gL/gG 400V 63A (арт.4194120)