ETI Предохранитель S1MUQ02/110/550A/690V aR (200kA) (арт.4743727)